Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

PannaPandaSoSweet
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
Reposted fromasika asika viashakeme shakeme
8496 6106
PannaPandaSoSweet
[...] chciałem się podzielić moim nadmiarem czułości, która od tak dawna wzbierała niezdrowo w moich wnętrznościach i nie znajdowała ujścia. Czułem, ze czułość wypełnia mi nie tylko serce, ale i wszystkie inne organy [...].
— Krzysztof Varga, „Trociny”
Reposted fromlifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
(...) balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.
— Sylvia Plath
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vialifeless lifeless
6060 61d6 500
PannaPandaSoSweet
9055 97c4
Reposted fromMiziou Miziou vialifeless lifeless

June 22 2015

PannaPandaSoSweet
6705 72e8 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
4495 cfbe
Reposted fromsalvinorum salvinorum vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
PannaPandaSoSweet
PannaPandaSoSweet
1993 cb71
Reposted fromadaamanth adaamanth viairmelin irmelin
PannaPandaSoSweet
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely vialifeless lifeless
PannaPandaSoSweet
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viainsanedreamer insanedreamer
PannaPandaSoSweet
5491 11c6 500
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viairmelin irmelin
PannaPandaSoSweet
6024 754f
Sad R2 is sad.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
PannaPandaSoSweet
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
PannaPandaSoSweet
2558 e341 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viairmelin irmelin
PannaPandaSoSweet
0553 398d
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl